DZIAŁ HANDLOWY: +48 665 065 002

ASEKURACJA BUTELEK SZKLANYCH

Equa Polska oferuje nabywcom butelek Squeeze, Drop, ACTIVE, Stardust, Esprit oraz Mismatch wyjątkowe zabezpieczenie.
Jeśli Twoja butelka się zbije, koniecznie zrób jej zdjęcie, nawet telefonem.
Poinformuj nas mailem o zaistnialej sytuacji, dołączając zdjęcie rozbitej butelki.
Niezbędne będzie też podanie numeru zamówienia, wygenerowanego automatycznie podczas zakupu w naszym sklepie
lub potwierdzenie zakupu w jakiejkolwiek innej formie (np. data nabycia butelki i adres email).
Po pozytywnej weryfikacji, kolejną butelkę z tej samej kolekcji będziesz mógł/mogła kupić za 50% ceny standardowej.
Ewentualne koszty przesyłki drugiej butelki pokrywa Kupujący.
Oferta ważna jednorazowo, dla każdej butelki zakupionej w standardowej cenie.