Asekuracja butelek szklanych Equa

Equa Polska oferuje nabywcom butelek szklanych wyjątkowe zabezpieczenie.

Jeśli Twoja butelka się zbije, koniecznie zrób jej zdjęcie, nawet telefonem.

Poinformuj nas mailem o zaistniałej sytuacji, dołączając zdjęcie rozbitej butelki.

Niezbędne będzie też podanie numeru zamówienia lub potwierdzenie zakupu w jakiejkolwiek innej formie (np. data nabycia butelki oraz adres email z którego dokonano zakupu).

Po pozytywnej weryfikacji, na kolejną, dowolną butelkę szklaną otrzymasz 50% rabatu od ceny standardowej*.

Koszty przesyłki drugiej butelki pokrywa Kupujący.

Asekuracją objęte są wyłącznie butelki szklane, zakupione bez dodatkowych rabatów indywidualnych.

Jeśli w dniu zakupu, w sklepie obowiązywała ogólnodostępna zniżka na butelkę, klient ma prawo ubiegać się o 50% rabatu w ramach asekuracji.

*Jako cenę standardową, należy rozumieć cenę butelki nie uwzględniającą kodów rabatowych lub wyprzedaży.

ASEKURACJA DOTYCZY WYŁĄCZNIE INDYWIDUALNYCH KLIENTÓW DETALICZNYCH.